Chuyên mục: DỰ ÁN

 • Chống sét cho các nhà xưởng

  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG ĐVT: đồng STT Tên công trình Chủ đầu tư Giá trị Năm HT 1 Nhà văn phòng làm việc của Công ty Công ty TNHH Sản xuất Bật lửa ga Trung Lai 1.600.143.600 2010 2 Tư vấn, cung cấp thiết bị báo cháy, phòng cháy, chữa cháy […]
  Xem thêm
 • Phòng cháy chữa cháy

  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG ĐVT: đồng STT Tên công trình Chủ đầu tư Giá trị Năm HT 1 Nhà văn phòng làm việc của Công ty Công ty TNHH Sản xuất Bật lửa ga Trung Lai 1.600.143.600 2010 2 Tư vấn, cung cấp thiết bị báo cháy, phòng cháy, chữa cháy […]
  Xem thêm
 • Sửa chữa nhà xưởng

  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG ĐVT: đồng STT Tên công trình Chủ đầu tư Giá trị Năm HT 1 Nhà văn phòng làm việc của Công ty Công ty TNHH Sản xuất Bật lửa ga Trung Lai 1.600.143.600 2010 2 Tư vấn, cung cấp thiết bị báo cháy, phòng cháy, chữa cháy […]
  Xem thêm
 • Nhà ăn công nhân

  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG ĐVT: đồng STT Tên công trình Chủ đầu tư Giá trị Năm HT 1 Nhà văn phòng làm việc của Công ty Công ty TNHH Sản xuất Bật lửa ga Trung Lai 1.600.143.600 2010 2 Tư vấn, cung cấp thiết bị báo cháy, phòng cháy, chữa cháy […]
  Xem thêm
 • Nhà văn phòng làm việc của Công ty

  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG ĐVT: đồng STT Tên công trình Chủ đầu tư Giá trị Năm HT 1 Nhà văn phòng làm việc của Công ty Công ty TNHH Sản xuất Bật lửa ga Trung Lai 1.600.143.600 2010 2 Tư vấn, cung cấp thiết bị báo cháy, phòng cháy, chữa cháy […]
  Xem thêm
Scroll
0948 58 58 58
0948 58 58 58